Энергоэффективность За підтримки німецьких партнерів Україна імплементує ключову Директиву ЄС про енергоефективність


На цьому наголосив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук під час виступу на координаційному семінарі з імплементації 27-ої Директиви ЄС «Про енергоефективність».

Ефективні шляхи виконання цієї Директиви опрацьовували представники Мінрегіону, Міненерговугілля, Міноборони, Держенергоефективності разом із експертами Проекту GIZ «Реформи у сфері енергоефективності в Україні» (https://www.facebook.com/energyefficiency.ua).

Сергій Савчук відзначив важливість виконання взятих Україною міжнародних зобов’язань щодо імплементації європейського законодавства у сфері енергоефективності.

«Відповідно до Директиви 2012/27/ЄС розроблено законопроект «Про енергетичну ефективність», який покликаний закласти підвалини державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та визначити основні інструменти досягнення національних цілей у цій сфері», - нагадав С. Савчук.

Вказаний законопроект проходить процедуру розгляду заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

Окрім цього, представники міністерств та відомств разом із фахівцями GIZ обговорили практичні аспекти імплементації статей 5 і 8  Директиви 2012/27/ЄС, зокрема щодо забезпечення досягнення цілі із щорічної термомодернізації 1% будівель органів державної влади, формування реєстру таких будівель, створення організаційних та правових умов для здійснення енергетичного аудиту та запровадження енергоменеджменту тощо.

Усі напрацювання, досягнуті в рамках дводенного семінару, будуть враховані під час подальшої розробки та доопрацювання нормативно-правових актів для імплементації зазначеної Директиви ЄС.